Polipropilen Elyaf

Polipropilen Elyaf

Elyaflarımız genellikle 18mm,12mm ve 6mm ebatlarında üretilmektedir.

 ▣ Özellikleri

Özgül Ağırlık : 0.91 (su=1)
Elektrik İletkenliği : Düşük
Asit ve Tuz Dayanımı: Yüksek
Erime noktası 162 °c
Yanma Noktası 593 °c
Termal İletkenlik Düşük
Çekme dayanımı 450-700 Mpa

Su Emme Özelliği : Yok

▣ Avantajları

 •    Betonun erken yaşlardaki rötre ve büzülme çatlaklarını önemli ölçüde azaltır.
 •    Mikro çatlakların oluşmasına engel olduğu için betonun su geçirgenliğini azaltır.
 •    Betonun donma – çözünmeye karşı dayanımını arttırır, donatının korozyonunu geciktirir.
 •    Beton içinde homojen dağıldığı için çimento harcı için mikro donatı olur.
 •    Betonun darbeye karşı dayanımını arttırır.
 •    Betonun dağılmasına engel olarak olası depremde hasarı ve çökme riskini azaltır.
 •    Beton agrega granülometrisini etkilemez.
 •    Sıvalarda aderansı arttırır, donatı filesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
 •    Rötre donatısı ve sıcaklık donatısı yerine kullanılarak maliyetleri azaltır.
 •    Derzlerde ve beton bitimlerinde kenar ve köşelerin kırılma dayanımını arttırır.
 •    Gevrek olan betona sünek bir yapı kazandırır.
 •    Segragasyonu azaltır, betonun durabiletisini arttırır.

 ▣ Uygulama

 •  Sıva harcı ve şap uygulamaları için 1 m3 betona 0,6 – 1,8 kg elyaf ilave edilmesi tavsiye edilir.
 •  Betonarme uygulamaları için 1 m3 betona 0,9 – 2,7 kg elyaf ilave edilmesi tavsiye edilir.
 •  Betoniyer, mikser veya beton santralinde ilave edilebilir.
 •  Yüksek devirde 5 dakika karıştırmadan sonra tüm elyaf beton içinde homojen dağılır.


▣ Kullanım alanları

Otoparklarda, beton yollarda
Prekast ve prefabrik elemanlarda
Saha betonlarında, Şap betonlarında
Püskürtme betonlarda, ince döşemelerde
Asma kat, boşluklu döşeme ve kalıp sistemlerde
Tamir, sıva ve izolasyonlu çimento esaslı harçlarda
Taşıyıcı özelliği olmayan elemanlarda
Su depoları, yüzme havuzları ve sahil yapılarında
Termal gerilmelere maruz kalacak betonlarda

NOT: Polipropilen elyaflar (mikro sentetik fiberler), ana taşıyıcı demir donatıların yerine kullanılamaz.

Scroll to Top