Gebze, istanbul, Türkiye
(0262) 658 2009 & WhatsApp: 0 532 3476179
info@armages.com

Makro sentetik fiber uygulama şekli

çelik fiber tel, makro sentetik fiber, polipropilen elyaf, zemin saha betonu, püskürtme beton, beton donatı teli, steel fibre

KULLANIM:
Bet
on içerisine yapı donatı malzemesi kullanırken zeminin kalınlığı ve kullanılış amacı dikkate alınarak matrisin kullanımı  %3 ila %5 oranında makro sentetik fiber miktarı ve ölçülendirmesi ( Uzunluk ve Çapı) değişmektedir. Bu dikkate alınması gereken önemli bir husustur.

MAKRO SENTETİK FİBERİN EKLENMESİ:
1. Asla karışımın ilk bileşeni olarak elyaf eklemeyin.
2.  Lifler, kum ve agrega karıştırıldıktan sonra en son aşamada beton döküm alanında taze karıştırılmış matrikse, karışımda çökme olmadan, sulu bir karışım olmadığına emin olduktan sonra karıştırılmalıdır.
3. Makro sentetik fiber elyafların düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için tam karıştırma hızında tamburun 75 devriyle minimum 5-6 dakika çalışması gerekir.


POMPALAMA:
Fiberlerin uzunluğu borunu çapının % 60’ını geçmemesi gerektiğini hatırlatmak önemlidir.


YERLEŞTİRME:
Makro sentetik fiberler geleneksel ekipman kullanarak pompalanabilir ve yerleştirilebilir.


DİKKAT:
Yüksek devirde uzun süre çalıştırılması yoğunluklara bağlı olarak içerisindeki karışımların birbirinden ayrılmasına sebep olur. Mikserde bulunan maddelerden, kütlesi ağır olan dibe çöker, sulu karışım elde edilir.


AKSİ TAKTİRDE:
Öneri dışındaki kullanım,  yüksek dozaj oranlarında, orta aralıkta ve yüksek aralıkta su düşürücünün kullanılması gerekir.


SON İŞLEM:
Yüzeydeki lifler minimize etmek için mala bıçakları mümkün olduğu kadar düz tutulmalıdır.


AMBALAJ:
Kutu şeklindedir. Bunun en önemli sebebi fiber miksere elekten dökülür gibi düşük devirde eklenmesi gerekir. Her bir m3 paket için ayrılan süre 45 sn ile 1  dakika dır. Kağıt torbalar direk bırakıldığında toplanma olmakta  ve kağıt torbaların çözünmesi için ayrılan ek süre matrisi etkilemekte sulu bir karışım olmaktadır. Buda ek bir maliyet getirir. Su düşürücünün kullanılmasını gerekli kılar.

UYGULAMA HATASI:
Uygun m3 dozajlama yapılmaması, Matris’in oranlarını değiştirecek, uygulamada istenilmeyen düşük kalitede beton üretimine sebebiyet verecektir. Beklenen kalitede ve sınıfta  beton uygulaması olmayacaktır.


NOT: Makro Sentetik fiberi şöyle tanıyabilirsiniz:     
Kopolimer olmayan fiberler matris içerisine eklendiğinde topaklanma yapar.
Eğildiğinde kırılgan durum şeklinde kalır ve yaylanma yapmaz , püskürtme borusunda yığılma oluşur,
Çap düzensiz yıpranmış fiber yapısal formda bozulmaya uğratılarak elde edilir.
Kimyası matrise uyumsuz hale geldiği için eşit düzende tutunma sağlayamaz yetersiz bağlanma problemi ortaya çıkar sonuç olarak beton dayanıksız duruma geçer.